foldery reklamowe

Foldery reklamowe mogą być projektowane i drukowane w różnych formach np. eleganckiego albumu zdjęciowego czy obszernej publikacji biograficznej. Takie właśnie wydawnictwa wykonałam niedawno dla Fundacji Krzyżowa. W obu zleceniach miałam za zadnie opracowanie projektów graficznych, wykonanie obróbki zdjęć i druk wydawnictw. W efekcie przekazałam dwa, uspójnione wizerunkowo wydawnictwa, prezentujące działania Fundacji zrealizowane w ramach projektu […]

Read more
materiały edukacyjne

Realizacja projektu rewitalizacji Parku Miejskiego Rusinowa w Wałbrzychu sprawiła, że do mojego opracowania trafiły związane z nim materiały edukacyjne. Powierzono mi m.in. opracowanie merytoryczne, wykonanie projektu i druk broszur dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych oraz map i tablic informacyjnych na ścieżkę edukacyjną. Zlecenie objęło również przygotowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli w formie konspektów zajęć terenowych.Materiały […]

Read more