Realizacja projektu rewitalizacji Parku Miejskiego Rusinowa w Wałbrzychu sprawiła, że do mojego opracowania trafiły związane z nim materiały edukacyjne. Powierzono mi m.in. opracowanie merytoryczne, wykonanie projektu i druk broszur dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych oraz map i tablic informacyjnych na ścieżkę edukacyjną. Zlecenie objęło również przygotowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli w formie konspektów zajęć terenowych.
Materiały edukacyjne muszą z jednej strony zawierać odpowiednie dla odbiorcy informacje, z drugiej stanowić atrakcyjną wizualnie formę ich przekazu.

materiały edukacyjne – broszura dla dzieci

Pracę nad broszurą podzieliłam więc na dwa etapy. Pierwszy etap związany był ze zgromadzeniem wszelkich informacji o faunie i florze Parku Rusinowa oraz ich selekcją pod kątem młodego czytelnika. Etap ten obejmował również opracowanie ciekawych łamigłówek, zagadek, rebusów i zadań terenowych.
Drugi etap to stworzenie atrakcyjnego dla dzieci projektu graficznego wydawnictwa. Głównym bohaterem projektu uczyniłam Żabę Rusinka i powierzyłam mu bardzo odpowiedzialną funkcję  przewodnika po parkowych sekretach 🙂 Broszura miała bowiem nosić tytuł „Co piszczy w trawie? Sekretne opowieści Żaby Rusinka”.

Na dwudziestu czterech bogato ilustrowanych stronach znalazły się informacje o historii parku, wspaniałym drzewostanie i roślinności oraz zwierzętach tam zamieszkujących. Jest tam również mnóstwo ciekawych zadań – krzyżówki, kolorowanki, rebusy oraz terenowe ćwiczenia integracyjne. Od września broszura jest już w rękach wałbrzyskich czwartoklasistów, teraz sami mogą przekonać się co piszczy w parkowej trawie 🙂
Zapraszam do zapoznania się również z innymi projektami broszur, folderów i katalogów.


materiały edukacyjne – tablice informacyjne w parku

Tworzona w Parku Rusinowa ścieżka edukacyjna wymagała stworzenia 30 projektów tablic informacyjnych. Ponieważ ścieżka związana jest z realizacją projektu edukacyjnego dla dzieci, do którego przygotowałam broszurę, również i tu pojawia się Żaba Rusinek.
Przygotowane przeze mnie tablice prezentują różne gatunki drzew, krzewów i roślin występujących w Parku. Wędrujący ścieżką turyści dowiedzą się z nich również jakie zwierzęta tu mieszkają. Warto również zatrzymać się przy tablicy informującej o szczególnej parkowej atrakcji – głazie narzutowym.
Projekty tablic prezentuję poniżej, a jak wygląda Park po pierwszym etapie rewitalizacji (i tablice na ścieżce edukacyjnej) można przekonać się osobiście, lub obejrzeć na filmie. Wszystkie piękne, zadbane miejsca, takie jak Park Rusinowa to najlepsza reklama jaką może mieć Wałbrzych.