Kreacja wizerunku obejmuje m.in. kompleksowe działania projektowe, zmierzające do opracowania jednorodnego, spójnego obrazu firmy. Tworzenie tego obrazu jest niewątpliwie  procesem, który wymaga przemyślanego i konsekwentnego działania w ujęciu długofalowym. Pozytywny wizerunek firmy przekłada się bowiem na to, czy firma odniesie sukces rynkowy. To on decyduje o zdobyciu zaufania, a co za tym idzie, również przewagi konkurencyjnej na rynku. Pożądanych efektów nie uzyskuje się w działaniach jednorazowych lub takich, które nie mają ze sobą związku.

Kreacja wizerunku firmy bazuje na wielu istotnych elementach, które generalnie można podzielić na dwa obszary – obraz i komunikację. W zakresie tworzenia obrazu sensu stricte, ogromną wagę przywiązuje się do opracowania projektu logo i systemu identyfikacji wizualnej.

kreacja wizerunku a system identyfikacji wizualnej

Co składa się na system? Elementów może być bardzo dużo, bo wszystko zależy od specyfiki działania i strategii komunikacji, którą obrała firma. Generalnie zalicza się tu znak firmowy logo, wydawnictwa poligraficzne, elementy oznakowania wewnętrznego i reklamy zewnętrznej oraz wizerunek w mediach.

Poligrafia reklamowa to m.in. wizytówki, papiery firmowe, ulotki, foldery, katalogi, teczki i notesy. Na system oznakowania wewnętrznego firmy mogą składać się zarówno tablice informacyjne i szyldy, jak również identyfikatory czy odzież firmowa pracowników. Wszystko zależy od potrzeb wynikających z obszaru i strategii działania.
Reklama zewnętrzna wykorzystuje różne formy prezentacji obrazu. Mogą to być plakaty, banery, billboardy, reklama na pojazdach czy witrynach punktów sprzedaży.  Wizerunek w mediach obejmuje nie tylko prasę, radio i telewizję, ale także całokształt działań w Internecie. Co za tym idzie, wygląd i zawartość strony internetowej również powinny być podporządkowane przyjętym w tym zakresie regułom.

kreacja wizerunku a świadomość marki

Kreacja wizerunku obejmuje również szereg działań zmierzających do standaryzacji form porozumiewania się z szeroko pojętym otoczeniem firmy oraz budowania kultury organizacji. W otoczeniu firmy nie znajdują się tylko klienci i konkurencja. To szeroko rozumiana społeczność, która w różnym stopniu wpływa (lub może wpływać) na działanie firmy. Pracownicy, instytucje finansowe, społeczne, prywatne i państwowe, mieszkańcy miasta a nawet kraju. Kreacja wizerunku powinna być więc prowadzona z wykorzystaniem m.in.  strategii PR, HR, polityki sponsoringowej i społecznej firmy.
Oba obszary są mocno ze sobą związane, powinny być więc spójne i wzajemnie się uzupełniać. Właściwe stworzony i komunikowany obraz firmy bez wątpienia wpływa na świadomość oraz pozycję marki na rynku.

spójność i konsekwentne działanie kluczami sukcesu

Bez wątpienia priorytetem działania każdej firmy jest skuteczne dotarcie do klienta i pozyskanie go. Wiele firm, zwłaszcza małych i początkujących, nie może pozwolić  sobie na prowadzenie kosztownych kampanii promocyjnych. Dlatego niezmiernie ważne jest opracowanie podstawowych form wizerunkowych w taki sposób, by skutecznie zaznaczyć swoją obecność na rynku. Rozwijanie ich w kolejnych latach bez wątpienia doprowadzi do wykreowania pożądanego, godnego zaufania, wizerunku firmy. Warto wiedzieć o tym więcej.

Moi klienci mogą liczyć na pomoc nie tylko w projektowaniu graficznym określonych materiałów, ale także w zaplanowaniu działań na przyszłość. Tworzone przeze mnie kreacje wizerunkowe ewaluują w czasie, wzbogacane są o kolejne formy prezentacji. Zawsze jednak mają spójny, jednorodny przekaz.
Dbam o to, by elementy graficzne, dekoracyjne, kolorystyka i typografia, charakterystyczne dla danego wizerunku znajdowały kontynuację we wszystkich projektowanych materiałach.

STANDOM Sp. z o.o. Wrocław

-logo, infografika, etykiety produktowe, foldery i ulotki – chemia budowlana z serii premium


 

FOR IT Wrocław, marka Metabolic Food

-logo, infografika, ulotki, naklejki, etykiety produktowe – sklep ze zdrową żywnością

 

TANI ARMANI Kamienna Góra

-logo, ulotka, metka odzieżowa, torby papierowe, plakaty, potykacze reklamowe, witryna salonu

 

GRILLOWNIA Jedlina-Zdrój

-logo, tablica z logo, tablica z wymiennym panelem, banery, menu

 

SERWIS PRZYDOMOWY Wałbrzych

-logo, wizytówka, ulotki, teczki, banery, reklama na samochodzie, strona  internetowa www.spde.pl

 

FABRYKA CZYSTOŚCI Wałbrzych

-logo, infografika, wizytówka, ulotka, banery wielkoformatowe, strona internetowa www.fabrykaczystości.pl