foldery reklamowe

Foldery reklamowe mogą być projektowane i drukowane w różnych formach np. eleganckiego albumu zdjęciowego czy obszernej publikacji biograficznej. Takie właśnie wydawnictwa wykonałam niedawno dla Fundacji Krzyżowa. W obu zleceniach miałam za zadnie opracowanie projektów graficznych, wykonanie obróbki zdjęć i druk wydawnictw. W efekcie przekazałam dwa, uspójnione wizerunkowo wydawnictwa, prezentujące działania Fundacji zrealizowane w ramach projektu […]

Read more
kalendarze reklamowe

Miniony rok zamknęłam tradycyjnie przygotowując kalendarze reklamowe na kolejny – 2019 rok. Realizacje z zakresu projektowania graficznego i druku dotyczyły różnego typu kalendarzy. Znalazły się wśród nich wydawnictwa książkowe, planszowe (spiralowane), trójdzielne z kaszerowanymi (wypukłymi) i lakierowanymi główkami. Kalendarze reklamowe jako upominek firmowy dla klientów… Kalendarze to, jak w przypadku firmy Roboty Drogowe Michał Dembiński, […]

Read more
materiały wyborcze

Podczas  kampanii wyborczej do Rady Powiatu 2018 wykonałam materiały wyborcze dla KWW z poparciem Romana Szełemeja.Dla 25 kandydatów z ramienia Komitetu, wykonałam nie tylko materiały poligraficzne, ale także reklamę zewnętrzną, prasową i internetową. Większość projektów to indywidualne materiały wyborcze. Były jednak elementy reklamy wspólnej np. banery i gazeta programowa. Poligrafia objęła dwa rodzaje ulotek informacyjnych, […]

Read more
materiały edukacyjne

Realizacja projektu rewitalizacji Parku Miejskiego Rusinowa w Wałbrzychu sprawiła, że do mojego opracowania trafiły związane z nim materiały edukacyjne. Powierzono mi m.in. opracowanie merytoryczne, wykonanie projektu i druk broszur dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych oraz map i tablic informacyjnych na ścieżkę edukacyjną. Zlecenie objęło również przygotowanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli w formie konspektów zajęć terenowych.Materiały […]

Read more