Podczas  kampanii wyborczej do Rady Powiatu 2018 wykonałam materiały wyborcze dla KWW z poparciem Romana Szełemeja.
Dla 25 kandydatów z ramienia Komitetu, wykonałam nie tylko materiały poligraficzne, ale także reklamę zewnętrzną, prasową i internetową. Większość projektów to indywidualne materiały wyborcze. Były jednak elementy reklamy wspólnej np. banery i gazeta programowa. Poligrafia objęła dwa rodzaje ulotek informacyjnych, wizytówki, plakaty i gazetę programową. Reklama zewnętrzna – billboardy i banery wielkoformatowe. Natomiast dla potrzeb komunikacji medialnej opracowałam reklamę prasową w formie rozkładówki i banery internetowe.

materiały wyborcze – założenia projektowe

Najważniejsze aspekty, które miały być podkreślone w materiałach reklamowych to m.in. nowoczesność, przyjazność i dynamika działania.
Zaproponowałam więc zastosowanie kolorystyki w dwóch odcieniach niebieskiego i bieli oraz dynamiczny layout graficzny. Koncepcja spotkała się z aprobatą. Na jej bazie opracowałam spójny wizerunek wszystkich elementów reklamowych dla kampanii. Z przychylnym nastawieniem spotkałam się również w odniesieniu do zaproponowanego hasła wyborczego „#dialog #współpraca #działanie”. Spodobało się i funkcjonuje do dziś jako motto przewodnie Komitetu 🙂

Ulotki reklamowe wykonałam w dwóch wersjach – uproszczonej i rozbudowanej, gdyż preferencje kandydatów w tym zakresie były różne. Forma prosta to dwustronna ulotka formatu A5 w układzie pionowym, natomiast rozbudowana to ulotka A4 składana do formatu DL.
Część kandydatów wyraziła potrzebę wykonania wizytówek. Miała to być jednak użyteczna forma, więc na odwrocie znalazł się kalendarzyk na 2019r. Oczywiście, istotna jest również trwałość takiej reklamy, dlatego zastosowałam tu laminację.
W zakresie reklamy zewnętrznej zajęłam się nie tylko projektowaniem i drukiem reklam, ale również ich montażem na wskazanych nośnikach.
Prawdziwym wyzwaniem był skład gazety programowej. Kilkukrotnie zmienialiśmy zawartość merytoryczną, by przekazywana tą drogą informacja była jak najbardziej rzetelna i kompletna. Myślę, że udało się to osiągnąć, zwłaszcza w odniesieniu do wyników wyborów.

Sukces wyborczy KWW z poparciem Romana Szełemeja w minionych wyborach można niewątpliwie uznać za znaczący. Dziewięciu kandydatów, w tym prezentowany na wizualizacjach Pan Jarosław Buzarewicz, otrzymało mandaty radnych. Sądzę, że pewien wpływ na wyniki wyborcze miały również moje materiały wyborcze. Przecież każdy wie, że „jak cię widzą, tak cię piszą” 🙂 Serdecznie gratuluję!